Welkom

Bij omnisportvereniging Annen. Voor volleybal, gymnastiek en keepfit...

> Lees meer

Volleybal

Ben jij een echte teamplayer? Kom dan bij ons volleyballen...

> Lees meer

Gymnastiek

Gymnastiek voor jong en oud, waar plezier hoog in het vaandel staat...

> Lees meer

Keepfit

Kun jij niet stilzitten? Doe dan mee aan deze work out op muziek...

> Lees meer

Scheidsrechterszaken

De hierna vermelde tekst is niet geheel actueel, hieraan wordt nog gewerkt.

Voor een vereniging is het belangrijk dat zij scheidsrechters in haar gelederen heeft (en houdt).
Het aantal teams dat een vereniging voor de competitie kan inschrijven is afhankelijk van het aantal scheids-rechters dat zij aan de bond kan leveren. Voor elk team dat voor de competitie wordt ingeschreven dient de vereniging een scheidsrechter beschikbaar te stellen.

De afdeling volleybal heeft in de algemene ledenvergadering van 1992 besloten dat elk team minimaal één scheidsrechter beschikbaar dient te stellen. Bij een tekort aan scheidsrechters zal het team dat geen scheidsrechter levert, niet voor de competitie worden ingeschreven. Elk jaar worden er door de bond scheidsrechterscursussen gegeven. Het bestuur zal de leden hiervan op de hoogte stellen.
De aanwijzing van de wedstrijden geschiedt door de districtssectie arbitrage (D.S.A.) van de NeVoBo, waarvan mededeling wordt gedaan in het NeVoBo-bulletin, dat de scheidsrechters maandelijks ontvangen.
Bij verhindering neemt de scheidsrechter contact op met de scheidsrechterscontactpersoon van de vereniging. De scheidsrechters treden tijdens de wedstrijden op als vertegenwoordiger van de volleybalbond.
De scheidsrechters met code A1 en hoger dienen afzeggingen bij de scheidsrechteraanwijzer te melden.

De sectie volleybal van de S.V. Annen kent ook een scheidsrechters-commissie.
De taken van deze commissie zijn:

  • begeleiding en beoordeling van scheidsrechters
  • het aanwijzen van scheidsrechters voor thuiswedstrijden in de derde en vierde klasse
  • het wegnemen van knelpunten bij toewijzing van scheidsrechters
  • contacten onderhouden met de D.S.A. van de NeVoBo
  • organiseren van een jaarlijkse scheidsrechtersbijeenkomst
  • opvang van scheidsrechters van buiten S.V. Annen.

Wedstrijd-, fluitschema/zaaldienst NeVoBo competitie.
Het wedstrijdoverzicht waarop alle scheidsrechters, lijnrechters en de zaaldienst zijn aangegeven kun je hier downloaden.

Het fluitschema voor de scheidsrechters voor de recreanten is ook bekend.
Dit schema kan hier worden "gedownload".

In de sporthal komt een schema te hangen met telefoonnummers en email-adressen.
Wellicht handig voor die mensen om te ruilen als ze onverhoops niet kunnen.

Wijzigingen spelregels en reglementen.pdf
Zoals elke jaar zijn er nu ook weer een aantal spelregelwijzigingen.
Download hier Spelregelwijzigingen en reglementen

Scheidsrechtercontactpersoon S.V. Annen:
Bart Stant,
E-mail: Bart

 

Sponsors:

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen.

Club 5000

Reeds € 900,00
mede mogelijk gemaakt door

Breeland > aanmelden