Word direct lid

Kom jij bij ons sporten?

> Lees meer

Kom in beweging

Van gym tot freerunning...

> Lees meer

Knallen met die ballen

Al onze teams op een rijtje...

> Lees meer

Clubkleding

Van top tot teen SV Annen...

> Lees meer

Aan- en afmelden

Aanmelding
Je kunt drie keer gratis een training bezoeken. Daarna word je beschouwd als lid van de S.V. Annen. Hiervoor dien je op de training een aanmeldingsformulier volledig ingevuld bij de trainer in te leveren. Dit formulier kun je verkrijgen bij de trainer, het secretariaat of je kunt het hier  downloaden. Bij het aanmeldingsformulier zit ook een toestemmingsverklaring voor het gebruik van beeldmateriaal. Deze ook graag invullen en inleveren bij de trainer.

Afmelding.
Je dient je altijd af te melden bij de trainer en schriftelijk bij de ledenadministratie!
Stuur hiervoor een mail naar secretariaatsvannen@gmail.com.
Het kwartaal waarin je je als lid afmeldt wordt nog als contributieplichtig kwartaal beschouwd.
Let op! Mondelinge afzeggingen of wegblijven worden niet als afmelding beschouwd.
De contributieverplichting blijft in dergelijke gevallen bestaan.

Aanmelding bij de NeVoBo.
Als lid van de sectie volleybal van de S.V. Annen word je door het secretariaat als lid bij de NeVoBo aangemeld. Wil je competitie spelen, dan dien je dit per email kenbaar te maken bij de ledenadminstratie. Via dit emailadres moet je dan een digitale pasfoto inleveren.

Voor de verschuldigdheid van de bondscontributie van de Nevobo start het seizoen op 1 juli. Alle leden die per 1 juli staan ingeschreven bij de Nevobo zijn de bondscontributie voor het per 1 juli gestarte seizoen verschuldigd. Leden die zich gedurende het seizoen aanmelden worden hierdoor eveneens bondscontributie verschuldigd. De bondscontributie wordt ieder kwartaal geïncasseerd. Opzeggen van het volleyballidmaatschap bij SV Annen na 1 juli (derhalve gedurende het seizoen) ontheft leden niet van de verplichting tot voldoen van de bondscontributie voor het lopende seizoen. Uitzondering hierop is de situatie dat een lid door omstandigheden die buiten zijn of haar schuld zijn gelegen wordt aangewezen om een team te verlaten en ten gevolge hiervan het lidmaatschap na 1 juli wenst te beëindigen.

Aanmelding bij de K.N.G.U.

Als lid van de sectie gymnastiek wordt je door het secretariaat van deze sectie aangemeld bij de K.N.G.U. 
Bij aan- of afmelden in het lopende kwartaal zal er contributieplicht zijn over het gehele kwartaal.

 

Sponsors:

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen.

Club 5000

Reeds € 900,00
mede mogelijk gemaakt door

Hans en Gemma Westendorp > aanmelden