Word direct lid!

Meer informatie over het lidmaatschap...

> Lees meer

Kom in beweging

Van gym tot turnen en keepfit tot freerunning...

> Lees meer

Knallen met die ballen

Al onze volleybalteams op een rijtje...

> Lees meer

Start2Volley

Maak kennis met volleybal...

> Lees meer

Algemene Ledenvergadering op woensdag 18 mei

Op woensdag 18 mei houden we onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in Ons Dorpshuis bij de burgemeester Lambershal. We starten om 20.30 uur.

De stukken kun je hieronder direct inzien, met uitzondering van de financiële paragraaf. Die kun je per mail opvragen bij de penningmeester.

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen notulen ALV 28 oktober 2021
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Jaarverslagen
  - Secretariaat
  - Gymnastiekcommissie
  - Technische commissie volleybal
  - Scheidsrechterscommissie
  - Sponsorcommissie
  Activiteiten- en Mediacommissie
 5. Financiën || verslag seizoen ’21-’22
 6. Financiën || begroting seizoen ’22-’23
 7. Verslag kascommissie
 8. Benoeming kascommissie
 9. Bestuursverkiezing
  - Het bestuur stelt voor om Terre-Linn Zeubring te benoemen tot bestuurslid volleybal.
  - Aftredend en niet herkiesbaar Jan Emmo Hut. Het bestuur stelt voor om Mark Westerink te benoemen tot voorzitter.
  - Vacature bestuurslid gym. Het bestuur stelt voor om ………………… te benoemen tot bestuurslid gym.
  Eventuele tegenkandidaten kunnen tot een kwartier voor aanvang van de vergadering worden aangemeld bij de secretaris.
 10. W.v.t.t.k.
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

 

Download hier jaarverslag TC volleybal 2021-2022.

> Naar het nieuwsoverzicht

Sponsors:

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen.

Club 5000

Reeds € 900,00
mede mogelijk gemaakt door

Familie Woest > aanmelden